تبلیغات
دبیرستان دخترانه شهید صدوقی کرج
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما نسبت به مطلب مورد نظرتان چگونه است

آمار بازید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
اَبر برچسبها
درباره ما

بسیار اندیشیدن در حکمت خرد را بارور میکند .امام صادق (ع)


ایجاد کننده وبلاگ :  • نویسنده :
  • تاریخ : 07:19 ق.ظ - دوشنبه 19 اسفند 1387
  • نظر : ()
 ادبیات فارسی (2)

الف- خود آزمایی
با توجه به ابیات زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.
غمش در نهان خانه ی دل نشیند/ به نازی كه لیلی به محمل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم/ كه از گریه ام ناقه در گل نشیند
خلد گر به پاخاری، آسان برآید/ چه سازم به خاری كه در دل نشیند
بنازم به بزم محبت كه آن جا / گدایی به شاهی مقابل نشیند
1 – در مصراع اول بیت اول « نهان خانه » چگونه تركیبی است؟ یك آرایه در بیت اول معرفی كنید.
الف : تركیب وصفی مقلوب
ب: تلمیح

2 – نقش «گل» در مصراع دوم بیت را مشخص كنید.
متمم

3 – مصراع دوم بیت سوم كنایه از چیست؟
كنایه ازغم دل

4- «ی» در گدایی و شاهی در بیت چهارم چگونه «یایی» است. .
«یای » نسبی

5 – عبارت «در جمله ی عرب طلب كرد و هیچ كس را نیافت فاضل تر و ...» یعنی چه؟
تمام قبایل عرب را گشت و كسی را داناتر از او نیافت

6 - «نقش از روی كار بازخواند» یعنی چه؟
با نگاه كردن به ظاهر از محتوای آن مطلع شد

7 – مقصود از «زكات» در دو مصراع بیت زیر را بنویسید؟
بر دجله گری نونو, و زدیده زكاتش ده گرچه لب دریا هست از دجله زكات استان
در مصراع اول به معنی اشك دیده و در مصراع دوم آب رودخانه دجله است

8 – مفهوم كلمه مشخص شده را در عبارت زیر بنویسید؟
«یكی تحرمه ی عشا بسته و دیگری منتظر عشا نشسته ».
شام (غذای شب)

9 – در بیت زیر « غربال ها» استعاره از چیست؟
هر شب كواكب كم كند از روزی ما پاره ای /هر روز گردد تنگ تر سوراخ این غربال ها
آسمان پر ستاره

10 – بیت زیر به چه باور عامیانه اشاره دارد؟
من مگر طالعه خود در تو توانم دیدن / كه توام آینه ی بخت غبار آگینی
فال بینی و طالع بینی با نگاه در آینه

11 – منظور از «خون تو شرف را سرخگون كرده است» چیست؟
خون تو به شرف ارزش داد

12 – مفهوم كنایی بیت زیر چیست؟
از دست ما بر ریك صحرا نطع كردند / دست علم دار خدا را قطع كردند
ما شریك جرم هستیم در این كار چون سكوت كرده ایم

13 - «ترك خود كردن» یعنی چه ؟
شكستن غرور و رهایی از خود

14 – ساختمان ادبیات عامه بر چه اصولی استوار است؟
بر دو اصل واقع گرایی و خیال پردازی

15- بنای طنز عمدتاً بر چیست؟ و هدف نهایی آن كدام است؟
شوخی و خنده است اصلاح كردن اعمال و رفتار است

16 – عبارت كنایی «موی دماغ شدن، دست كسی را در حنا گذاشتن» یعنی چه ؟
مزاحم شدن – گرفتار كردن ، سركار گذاشتن

ب – معنی و مفهوم شعر و نثر
بیت ها و عبارت های زیر را به فارسی روان معنی كنید.
17 – پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما/ آیینه كی برهم خورد از زشتی تمثال ها
18 – همچو انعام تا كی از خور و خواب/ نوبت فاتحه است و الانعام
19 – عشق بی چار میخ تن باشد/ مرغ دانا قفس شكن باشد
20 – سجده نتوان كرد بر آب حیات /تانیابم زین تن خاكی نجات
21 – چون مهرگان درآمد و عصیر در رسید اقحوان در دم شد
22 – در اردوی معلا و ممالك محروسه شاعران بلاغت گستر بی شمار بودند.
23 – به هزار فیس و افاده سطری در بالای آن نوشت.
24 – حیات از عشق می شناس، و ممات بی عشق می یاب.پ – تاریخ ادبیات و سبك شناسی
25 – هر كدام از موارد زیر، از ویژگی های زبانی كدام سبك شعری است؟
الف: سادگی زبان شعر
ب: آوردن تركیبات غریب و نامأنوس

25 – الف : سبك خراسانی پ : سبك هندی

26– از پیشگامان سبك دوره بازگشت 2 نفر نام ببرید؟
26 – سیدمحمد علی مشتاق – سید محمد علی شعله

27 – از مختصات فكری ادبیات مشروطه دو مورد بنویسید..
27- الف : توجه به مسایل اجتماعی و سیاسی و موضوعات روز
ب : پیدایش این عقیده كه شعر فقط به بیان مطالب خاصی از قبیل عشق، عرفان، مدح و هجو منحصر نمی شود.
پ : توجه به تاریخ ایران باستان، انتقاد از بیداد، برانگیخته شدن شور تجدد و تجدید حیات فكر
ت :‌تنوع موضوعات (2 مورد كافی است)

28 – مؤلفین آثار زیر را بنویسید؟
الف: تحفة العراقین
ب: مجمع النوادر

28 – الف : خاقانی ب : نظامی عروضی

ت_حفظ شعر
29 – مصراع دوم بیت زیر را بنویسید؟
كی بر این كلبه ی طوفان زده سرخواهی زد ............................
29 - ................. ای پرستو كه پیام آور فروردینی

30 – مصراع بعدی را بنویسید.
آی آدم ها كه روی ساحل آرام ، در كار تماشایید.
............................................................
پخش گردد و چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش
30 - ...................موج می كوبد به روی ساحل خاموش

  ادبیات فارسی (2) شبانه 81_82

الف – خودآزمایی
باتوجه به ابیات زیر، به پرسش ها پاسخ دهید
غمش در نهان خانه ی دل نشیند /به نازی كه لیلی به محمل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم /كه از گریه ام ناقه در گل نشیند
خلد به پا خاری، اسان برآید/چه سازم به خاری كه در دل نشیند
بنازم به بزم محبت كه آن جا/گدایی به شاهی مقابل نشیند
1 – در مصراع اول بیت اول «نهان خانه» چگونه تركیبی است؟ در مصراع دوم چه آرایه ای دیده می شود؟
تركیب وصفی مقلوب – تلمیح

2 - «اغراق» در كدام مصراع بیت دوم مشهود است؟ مشخص كنید.
در مصراع دوم نشستن ناقه در گل

3 – مصراع دوم بیت سوم كنایه از چیست؟
كنایه از غم دل

4 - «فاعل» « مضاف الیه» را در بیت چهارم مشخص كنید.
ضمیر متصل «م» در فعل بنازم محبت = مضاف الیه

5 – مقصود نویسنده از بهره ی خویش از جوانی به حسب طاقت بردار چیست؟
حداكثر استفاده مطلوب را از دوران جوانی ببر

6 – مفهوم عبارت «فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگدستی صورت نبندد» چست؟
– در فقیری و تهیدستی انسان آسوده نیست و راحتی و نداری در یك جا جمع نمی گردد.

7 – در مصراع « چه سازم به خاری كه در دل نشیند» منظور از «خاری كه در دل نشیند» چیست؟
كنایه از غم دل

8 – معادل امروزی كلمات «فی الفور» و «بالمره» را بنویسید؟
الف : فوراً ب: یكباره

9 – وجه شبه در بیت زیر چیست؟
چو دودین آتشی كابش به روی اندر زنی ناگه /چو چشم بیدلی كز دیدن دلبر شود بینا
سیاهی و تیرگی

10 – در شعر عرفانی «دریا» نماد چیست؟
نماد حق است محلی كه در آخر انسان بدانجا می رسد.

11 – مفهوم كتابی «كلاه از سركودك عقل می افتد» چیست؟
عاجز و ناتوان بودن عقل

12 – خورشید در مصراع دوم بیت زیر استعاره از چیست؟
روزی كه در جام شفق مل كرد خورشید/ برخشك چوب نیزه ها گل كرد خورشید
سر مبارك امام حسین(ع)

13 - «زنجیر خاییدن» كنایه از چیست؟
كنایه است از كوشش و سعی بیهوده

14 – مفهوم سخن «مجنون صفتی باید كه ز نام لیلی شنیدن جان توان باختن» را بیان كنید.
یعنی انسان باید عاشق واقعی باشد

15 – ادبیات عامیانه متأثر از چیست؟
متأثر و مرتبط با طبیعت است

16 – انقلاب مشروطه چه تأثیری بر روند طنز پردازی داشته است؟
طنز و ادبیات انتقادی به انقلاب مشروطه جهت داد و با گسترش یافتن آن نویسندگان و شاعران توانستند از وضع اجتماعی و سیاسی كشور انتقاد كنند.

ب – معنی و مفهوم شعر و نثر
بیت ها و عبارت های زیر را به فارسی روان معنی كنید.
17 – آب جیحون از نشاط روی دوست /خنگ ما را تا میان آید همی
18 – دونان چو گلیم خویش بیرون بردند/گویند: چه غم گر همه عالم مردند
19 – طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند/یك جا فدای قامت رعنا كنم تو را
20 – جان كه دور از یگانگی باشد /دان كه چون مرغ خانگی باشد
21 – نامه ای آمد از جانب پارس كه، در آتشكده آتش بمرد
22 – در هیچ ناحیت ربع مسكون یافته نشود
23 – او غالب می شود و من مغلوب ، با عشق كی توانم كوشید؟
24 – هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم/در حضیض هم می توان عزیز بود

ب – معنی و مفهوم شعر و نثر
(این بخش به دلیل تنوع واژگان با نظر هر كدام از همكاران ارجمند تصحیح می شود)


پ – تاریخ ادبیات و سبك شناسی
25 – هر كدام از موارد زیر، از ویژگی های زبانی كدام سبك شعری است؟
الف : كمی لغات عربی و لغات بیگانه
ب: بی توجهی به متانت و صحت زبان
الف : سبك خراسانی پ : سبك هندی

26 – شكوفاترین دوره زبان وادب فارسی چه سبكی است؟
سبك عراقی

27 – از شاعران سبك هندی 2 نفر را نام ببرید؟
محتشم كاشانی ، كلیم كاشانی، عرفی شیرازی، غالب دهلوی، طالب آملی (2 مورد كافی است)

28 – مؤلفین آثار زیر را بنویسید؟
الف: تاریخ عالم آرای عباسی ب : سر و ته یك كرباس
الف : اسكندر بیك تركمان ب: سیدمحمد علی جمال زاده

ت – حفظ شعر
29 – مصراع دوم بیت زیر را بنویسید.
تو چنین خانه كن و دل شكن ای باد خزان ...........................
...............گر خود انصاف كنی مستحق نفرینی

30 – مصراع بعدی را بنویسید
«آی آدم ها كه روی ساحل آرام،در كار تماشایید»
.........................................................
پخش می گردد چنان مستی به جای فتاده، بی مدهوش
.............. موج می كوبد به روی ساحل خاموش   ادبیات فارسی (2) 81_82

باتوجه به ابیات زیر ، به پرسش ها پاسخ دهید؟
برآمد قیرگون ابری ز روی نیلگون دریا / چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا
چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده / چو گردان گردبادی تند گردی تیره ، اندروا
ببرید و ز هم بگسست و گردان گشت برگردون / چو پیلان پراكنده میان آبگون صحرا
تو گفتی گرد زنگار است بر آیینه چینی / تو گفتی مو سنجاب است بر پیروزه گون دریا
تو گفتی آسمان دریاست از سبزی و بر رویش / به پرواز اندر آورده است ناگه بچگان عنقا
1 – در مصراع اول بیت اول نیلگون دریا چه نوع تركیبی است؟

2 – نقش «گردان» در مصراع دوم بیت اول چیست؟

3 - حاصل مصدر را در بیت دوم بیایید؟

4 – نهاد بیت سوم را مشخص كنید؟

5 – در بیت چهارم پیروزه گون كنایه از چیست؟

6 – بیت آخر را معنی كنید؟

7 – وجه شبه در بیت زیر چیست؟
چو دودین آتش كابش به روی اندر زنی ناگه/ چون چشم بیدلی كز دیدن دلبر شود بینا

8 – عبارت «در جمله ی عرب طلب كرد و هیچ كس را نیافت فاضل تر و ... » یعنی چه؟

9 – مقصود از «بهره ی خویش از جوانی به حسب طاقت بردار» چیست؟

10 - «نقش از روی كار باز خواند» یعنی چه؟

11 – كلمه «با» در جمله ی « من او را با سررشته ی راستی افكنم» چه معنایی دارد؟

12 - «را» در مصراع «تا سلسله ایوان بگسست مد . این را» چه نوع رایی است؟

13 – در مصراع «هر روز گردد تنگ تر سوراخ این غربال ها، «غربال ها» استعاره از چیست؟

14 – در مصراع «چه سازم به خاری كه در دل نشیند» منظور از «خاری كه در دل نشیند» چیست؟

15 - معادل امروزی كلمات «فی الفور» «بالمره» را بنویسید؟

16 – در بیت زیر چه ایهامی مشاهده می شود، مشخص كنید؟
تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من / سر راحت ننهادی به سر بالینی

17 – مفهوم كنایی « كلاه از سركودك عقل می افتد» چیست؟

18 – خورشید در مصراع دوم بیت زیر استعاره از چیست؟
روزی كه در جام شفق مل كرد خورشید / بر خشك چوب نیزه ها گل كرد خورشید

19 – مفهوم «سیر و سلوك» در تعبیر وفا چیست؟

20 – هزل و هجو چه تفاوتی با طنز دارند؟

ب – معنی و مفهوم شعر و نثر
بیت ها و عبارت های زیر را به فارسی روان معنی كنید.
21 – هوای روشن از رنگش مغبر گشت و شد تیره / چون جن كافر كشته ز تیغ خسرو والا
22- مست است زمین زیرا خورده است به جای می / در كاس سر هرمز خون دل نوشروان
23 – جان كه دور از یگانگی باشد/ دان كه چون مرغ خانگی باشد
24 – درجام من می بیش تر كن ساقی امشب/ با من مدارا بیشتر كن ساقی امشب
25 – فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگ دستی صورت نبندد.
26 – این طبقه را از صلحا و زمره ی اتقیا نمی دانستند.
27 – تازه داشت گل از گلم می شكفت
28 – صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق

ج – تاریخ ادبیات و سبك شناسی
29 – هر كدام از موارد زیرف از ویژگی های زبانی كدام سبك شعری است؟
الف: كمی لغات عربی و لغات بیگانه
ب: بی توجهی به متانت و صحت زبان

30 – شكوفاترین دوره زبان و ادب فارسی چه سبكی داشت؟

31 – از شاعران سبك هندی 2 نفر نام ببرید؟

32 – از پیشگامان دوره بازگشت 2 نفر نام ببرید؟

33 – از مختصات فكری ادبیات مشروطه 2 مورد بنویسید؟

34 – مؤلفین آثار زیر را بنویسید؟
الف: تاریخ عالم آرای عباسی
ب : سر و ته یك كرباس

د – حفظ شعر
همه در چشمه ی مهتاب غم از دل شویند/ امشب ای مه تو هم از ..........
تو چنین خانه كن و دل شكن ای .......... گر خود انصاف كنی مستحق نفرینی   ادبیات فارسی (2) 81_82 جبرانی اسفند

الف: بخش قافیه
1 – در بیت زیر واژه های قافیه ، حروف اصلی و الحاقی را مشخص كنید و بنویسید قافیه بر اساس كدام قاعده است؟
چندان كه گفتم غم با طبیبان / درمان نكردند مسكین غریبان

2 – چرا قافیه قراردادن «ان» در كلمات «زلفكان» و «رخان» در بیت زیر درست نیست؟
شب سیاه بدان زلفكان تو ماند/ سپید روز به پاكی رخان تو ماند

3 – واژه های «روان» در بیت زیر قافیه هست یا ردیف؟
گلابست گویی به جویش روان / همی شاد گردد ز بویش روان

4 – چرا قافیه كردن (مشك بیز و خیز) درست نیست؟

5 – هر یك از كلمات زیر چند واج دارد؟ مشخص كرده و بنویسید؟ خواستن : ژنده : محو:

6- چه زمانی می توان كلمات «كشت و گشت » را با هم قافیه قرار داد؟

7 – قافیه میانی را در بیت زیر مشخص كنید. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن/ من خود به چشم خویتن دیدم كه جانم می رود
ب : بخش عروض

8 – اركان معادل هجاهای (-uu-) و (u-u) را بنویسید.

9 – آوردن یك هجای بلند به جای در هجای كوتاه اختیار زبانی است یا وزنی ؟

10 – در چه صورت شاعر می تواند از قلب استفاده كند؟

11 – برای تعین وزن یك شعر به چه قواعدی باید توجه داشت؟

12 – با توجه به هجابندی مصراع

تُ

كُ

جا

یی

تا

شَ

وَم

مَن

چا

كِ

رتُ

-

U

-

-

-

U

-

-

-

U

-

الف : وزن آن را معلوم كنید . ب: در كدام هجا از اختیارات شاعری استفاده شده است؟

13 – واژه ی «پلنگ افكن» را یك بار با حذف همزه و بار دیگر بدون همزه با خط عروضی بنویسید و تقطیع كنید.

14 – در كجای مصراع به جای « - - » (فعلاتن) می توان «- -» (فاعلاتن) آورد؟

15 – بلند تلفظ كردن مصوت های كوتاه از اختیارات زبانی یا وزنی شاعر است و چه موقع می توان بكار بست؟

16 – از اختیارات وزنی، كدام كاربرد كمتری دارد؟

17 – بیت زیر را فقط به خط عروضی بنویسید؟
بباید هوس كردن از سر به در / كه دور هوس یازی آمد به سر

18 – فرق اختیارات زبانی و اختیارات وزنی چیست؟

19 – ازمشخصات اوزان دوری، دو مورد بنویسید.

20 – بیت زیر را ابتدا تقطیع هجایی كنید و اگر از اختیارات شاعری استفاده شده مشخص نمایید.

بخش نقد ادبی
21 – وظیفه ی منتقد در بررسی یك اثر ادبی چیست؟

22 – منظور از نقد لغوی چیست؟

23 – نظر ژان پل سارتر در باب ادبیات چیست؟

24 – اساس نقد زیبایی شناسی را در نظریه چه كسانی می توان پیدا كرد.

25 – هدف فردوسی از سرودن شاهنامه چه بوده است؟

26 – نظامی عروضی درباره خیام چه می گوید؟

27 – شعر نظامی چه خصوصیتی دارد؟

28 – محتوای غزل صائب غالباً چیست؟

29 – هدف سعدی از نوشتن گلستان چه بوده است؟

30 – گلستان چند باب است؟   ادبیات فارسی (2) 81_82 نیمه اول

الف : خودآزمایی
با توجه به ابیات زیر، به پرسشها پاسخ دهید:
از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم / زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم
از دست ما بر ریگ صحرا نطع كردند / دست علمدار خدا را قطع كردند
نوباوگان مصطفی را سربریدند / مرغان بستان خدا را سر بریدند
در برگ ریز باغ زهرا برگ كردیم / زنجیر خاییدیم و صبر مرگ كردیم
چون ناكسان ننگ سلامت ماند بر ما / تاوان این خون تا قیامت ماند برما
روزی كه در جام شفق مل كرد خورشید / برخشك چوب نیزه ها گل كرد خورشید

1 – مفهوم كنایی مصراع « از دست ما بر ریك صحرا نطع كردند» چیست؟

2 – منظور از «علم دار خدا» كیست؟

3 – مفهوم «عدم همراهی و همدردی با خانواده پیامبر» در كدام بیت آمده است؟

4 - «خورشید» در مصراع اول و دوم بیت آخر، هر كدام در چه معنی و مفهوم آمده اند؟

5 – واژه های قافیه و ردیف در بیت سوم تعیین شود؟

6 – وجه شبه در بیت زیر چیست؟
چو دودین آتشی كابش به روی اندر زنی ناگه / چو چشم بیدلی كز دیدن دلبر شود بینا

7 – عبارت «در جمله عرب طلب كرد و هیچ كس را نیافت فاضل تر و ...» یعنی چه؟

8 – كلمه «با» در جمله «من او را با سررشته راستی افكنم» چه معنایی دارد؟

9 – در بیت زیر « غربال ها» استعاره از چیست؟
هر شب كواكب كم كنند از روزی ما پاره ای / هر روز گردد تنگ تر سوراخ این غربال ها

10 – منظور از «خاری كه در دل نشیند» چیست؟

11 – معادل امروزی كلمات «بالمره» و «فی الفور» را بنویسید ؟

12 – بیت زیر به چه باور عامیانه اشاره دارد؟
من مگر طالع خود در تو توانم دیدن / كه توام آینه ی بخت غبار آگینی

13 – مقصد نهایی عرفا چیست؟

14 – در بیت به كدام ویژگی عشق اشاره شده است؟
عشق بی چار میخ تن باشد / مرغ دانا قفس شكن باشد

15 – مفهوم سخن «مجنون صفتی باید كه از نم لیلی شنیدن جان توان باختن» را بیان كنید.

16 – هدف از بیت «تا كه این دیوار،عالی گردان است مانع این سر فرود آوردن است» چیست؟

ب : معنی و مفهوم شعر و نثر
17 – تسكین ظلمت شهر كوران را مبارك / ساقی سلامت ، این صبوران را مبارك

18 – عجب نیست از گل كه خندد به سروی /كه در این چمن پای در گل نشیند

19 – روزی كه در جام شفق مل كرد خورشید/ برخشك چوب نیزه ها گل كرد خورشید

20 – نشسته ام به بلندی و پیش چشمم باز /به هر كجا كه كند چشم كار، چشم انداز

21 - «فراغت با فاقه نپیوندد و جمعیت در تنگدستی صورت نبندد»

22 – چشمش بر مردی زشت روی آمد دمامت منظر و لقای منكر او را به فال فرخ نداشت

23 – بعضی در دیگر ممالك، گوی تفوق و رجحان از اقران می ربودند.

24 – تمام 14 سالگی در كف پیچیدم.

ج: تاریخ ادبیات و سبك شناسی
25 – مختصات سبك عراقی به چند دسته تقسیم می شدند؟ بنویسید؟

26 – از شاعران معروف سبك هندی دو نفر نام ببرید؟

27 – از مختصات زبانی دوره بازگشت دو مورد بنویسید؟

28 – دو اثر از جلال آل احمد نام ببرید؟

د: حفظ شعر
هر شب از حسرت ماهی، ..............تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی
امشب ای ماه به درد دل من تسكینی .............................
 دسته بندی : سوالات امتحانی , آموزشی ,

آخرین مطالب

» دهه فجر مبارک ( یکشنبه 12 بهمن 1393 )
» السلام علیک یا ابا عبداله الحسین(ع) ( دوشنبه 5 آبان 1393 )
» شروع سال جدید تحصیلی به همه همکاران و دانش آموزان تبریک می گوییم ( سه شنبه 1 مهر 1393 )
» ولادت حضرت محمد(ص) ( شنبه 28 دی 1392 )
» والدین هوشیار ( چهارشنبه 15 آبان 1392 )
» السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ( چهارشنبه 15 آبان 1392 )
» معرفی دانش آموزان برتردر آزمون آغازین پایه اول ( چهارشنبه 15 آبان 1392 )
» روز نیكوكاری دبیرستان شهید صدوقی ( چهارشنبه 10 مهر 1392 )
» دحوالارض ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
» تبریك سال تحصیلی93-92 ( دوشنبه 1 مهر 1392 )
» سال نو مبارک ( چهارشنبه 30 اسفند 1391 )
» تاریخ ایران وجهان دوم انسانی قسمت دوم ( شنبه 19 اسفند 1391 )
» تاریخ ایران وجهان دوم انسانی ( شنبه 19 اسفند 1391 )
» کادر شاغل در مدرسه ( چهارشنبه 5 مهر 1391 )
» آغاز سال تحصیلی 92-91 برهمه دانش آموزان وفرهنگیان محترم مبارک باد ( شنبه 1 مهر 1391 )
» مانور زلزله ( یکشنبه 7 آذر 1389 )
» روز معلم ( یکشنبه 12 اردیبهشت 1389 )
» نوروز ( شنبه 29 اسفند 1388 )
» تخم مرغ رنگی ( چهارشنبه 26 اسفند 1388 )
» ولادت حضرت محمد (ص) ( پنجشنبه 13 اسفند 1388 )
» نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی ترم اول ( پنجشنبه 29 بهمن 1388 )
» خواص معجزه آسای هسته انگور ( سه شنبه 27 بهمن 1388 )
» فواید علمی وضو ( چهارشنبه 21 بهمن 1388 )
» روانشناسی شخصیت ( یکشنبه 1 آذر 1388 )
» گل آرایی ( چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388 )
» شمع های دست ساز ( سه شنبه 1 اردیبهشت 1388 )
» چند نمونه زیبا از نقاشی روی دست ( شنبه 22 فروردین 1388 )
» آموزش دکوپاژ ( پنجشنبه 20 فروردین 1388 )
» نمونه ها یی از تکنیک ویترای ( چهارشنبه 19 فروردین 1388 )
» آموزش ویترای ( سه شنبه 18 فروردین 1388 )