تبلیغات
دبیرستان دخترانه شهید صدوقی کرج
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما نسبت به مطلب مورد نظرتان چگونه است

آمار بازید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
اَبر برچسبها
درباره ما

بسیار اندیشیدن در حکمت خرد را بارور میکند .امام صادق (ع)


ایجاد کننده وبلاگ :  • نویسنده :
  • تاریخ : 11:09 ق.ظ - سه شنبه 13 اسفند 1387
  • نظر : ()
 فلسفه اسلامی

1 – هدف ما بعدالطبیعه از مطالعه مباحث وجود چیست؟
هدف از مطالعه مباحث وجود شناخت كل جهان هستی است. فیلوف می خواهد تصویری كامل و درست نسبت به جهان هستی به دست آورد و هدف پاسخ درست به سؤالاتی مانند هستی از كجا آمده و به كجا می رود و فیلوف می خواهد از وراء همه موجودات به كل هستی نظر كند و با دید كلی هستی را بشناسد.

2 - «بیت الحكمه» را معرفی نموده و تأثیر آن بر علم و فلسفه اسلامی را بنویسید.

هارون به توصیه وزیر خود یحیی برمكی «بیت الحكمه» را در بغداد تأسیس كرد كه مركز تجمع اهل علم و فلسفه و مترجمان كتب علمی و فلسفی از زبانهای گوناگون گردید.

3 – اصل «واقعیت مستقل از ذهن« را از نظر حكما بررسی كنید.

نخستین و مهمترین اصلی كه می تواند مبدأ و نقطه شروع تحقیق فلسفی قرار می گیرد اصل قبول واقعیت مستقل از ادارك آدمی است ایجاد اصل مرز جدایی فلسفه از سفسطه است البته سوفطایی نیز در عمق ذهن و ادراك خویش به اصل معترف است و تنها در مقام بحث یا تأملات سطحی آن را انكار می كند و شكاك وجود ندارد و شكاكان در عمل و زندگی ناچار به قبول ایجا اصل هستی و ...

4 – در موارد قضایا منظور از رابطه وجوبی چیست؟

رابطه وجوبی . رابطه حتمی و اجتناب ناپذیر است و به عبارت دیگر عقل خلاف آن را قبول نمی كند.

5 – چرا ابن سینا برهان خود را بهترین برهان در اثبات وجود خدا دانسته است؟

زیرا در این برهان فقط یك محاسبه عقلی ما را به نتیجه رسانده است و مقدمه ای كه در آن مفروض گرفته شده است این است كه اجمالاً موجوداتی در جهان هستند و جهان هیچ و هیچ نیست و البته این مقدمه نیز بدیهی است پس چنین نیست كه وجود موجود خاصی از قبیل انسان، حیوان و .... مسلم فرض شده است و بعد مبنای اثبات ذات واجب قرار گرفته باشد.

6 – پذیرش اصل سنخیت چه تأثیری در اندیشه ما دارد.

در پرتو این اصل، نظام جهان انتظام می یابد و جهان در اندیشه ما به صورت دستگاهی منظم و مرتب در می آید كه هر جزء آن جایگاه خصوصی دارد و هیچ جزئی ممكن نیست در جای جزء دیگر قرار گیرد. سنخیت علت و معلول لازمه قبول اصل علیت است و هر گاه بخواهیم به درستی معنای اصل علیت را دریابیم باید به اصل سنخیت علت و معلول پی ببریم و عدم قبول اصل سنخیت در حقیقت به معنای نفی اصل علیت است . اصل سنخیت نظام حاكم بر روابط موجودات جهان را بر ما معلوم می سازد.

7 – مدینه فاضله را از نظر فارابی تعریف نموده و بنویسید فارابی آنرا به چه چیزی تشبیه نموده است؟

بهترین مدینه ها مدینه ای است كه مردم آن به اموری مشغول و به فضایی اراسته اند كه نهایتاً آن مدینه را به سوی سعادت رهنمون می سازد. فارابی چنین مدینه ای را مدینه فاضله می نامد. فارابی مدینه فاضله را به بدن تشبیه می كند بدنی كه سالم و استوار است و همه اعضای آن در فظ یات و سلامتی و در راه رشد آدمی وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهد.

8 – ابن سینا منشأ كرامات و معجزات را چه می داند؟

ابن سینا منشأ كرامات و معجزات را قوت نفس انسان می داند. نفس به مرتبه ای می رسد كه بر طبق قوانین و نوامیس جهان می تواند در آن دخل و تصرف كند. مثلاً وقتی كه انسان پاكدلی برای نزول باران دعا می كند اجابت دعای او حاصل اتصال دل او با مبادی حقی است.

9 – كتاب «تهافت التهافت» نوشته چه كسی است و موضوع آن چیست؟

از ابن رشد است . ابن رشد در این كتاب به دفاع از فلسفه و نفی آراء غزالی همت گماشت. اما نتوانست بطور مؤثر با موج مخالفت با فلسفه كه بعد از غزالی در سرزمینهای اسلامی جریان داشت مقابله كند.

10 – روش اشراقی كه سهروردی در حكمت اشراق مطرح كرده است چگونه روشی است و فرق آن با روش حكمت مشاء و عرفان چیست؟

حكمت اشراق نوعی بحث از وجود است كه در آن فقط به نیروی عقل و ترتیب قیاس برهانی بسنده نمی شود، بلكه شیوه استدلالی محض راه به سیر و سلوك قلبی همراه می سازد.سهروردی تحقیق فلسفی به شیوه استدلالی محض را بی حاصل سیر و سلوك روحانی را هم بدون ترتیب عقلی و استدلالی موب گمراهی می داند. بنابراین فلسفه اشراق هم با كمت مشاء و هم با عرفان متداول متفاوت است زیر حكمت مشاء فراتر از عقل نظری گام می نهد و عرفان نیز به برهان و استدلال بهای چندانی نمی دهد.

11 _ با ذكر مثالی قاعده امكان اشرف را توضیح دهید.

چشمه ای را در نظر آورید كه از سرچشمه خود جریان پیدا كند و به سوی جویبارها و بركه های اطراف خود سرازیر شود. واضح است كه تا زمانی كه نزدیكترین بركه در جریان آب پر نشود. نوبت به جریان آب در جویبارها و بركه های بعدی نمی رسد و لذا اگر بركه ای را در پایین دست پر از آب دیدم به دلالت التزام چشمه می گیریم كه بركه های بالا دست و حتماً باید قبلاً پر شده باشند.

12 – نماینده كامل عرفان اسلامی كیست؟

مظهر و نماینده كامل عرفان اسلامی محی الدین عربی معروف به شیخ اكبر است . چرا كه عرفان را به صورت یك علم مدون درآورد و فیلسوفان بعد از خود را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

13 – مباحث توحید و خداشناسی و صفات الهی متناسب با كدامیك از اسفار چهارگانه عرفا است؟

سفر دوم سفر بالحق فی الحق

14 – طبقه نظریه فقر وجودی جهان هستی را تحلیل كنید.

طبق نظریه فقر وجودی جهان هستی یك پارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است و هیچ استقلالی از خود ندارد اگر ذات الهی آنی پرتو عنایت خویش را بازگیرد كل سلسله مراتب وجود محو و نابود می گردد و نور موجودات خاموش می شود.

15 – مفهوم اصالت وجود و اصالت ماهیت را شرح دهید.

كسانی كه ماهیت را اصل می دانند معتقدند كه واقعیت و عینیت ما به ازاء مفهوم ماهیت است و وجود را نتیجه التزام ذهن و امری اعتباری می دانند معتقدند كه واقعیت و عینیت ما به ازاء مفهوم ماهیت است و وجود را نتیجه التزام ذهن و امری اعتباری می دانند و برعكس طرفداران اصالت وجود معتقدند كه واقعیت و عینیت ما به ازاء مفهوم وجود است و ماهیت را نتیجه انتزاع ذهن و امری اعتباری می دانند.

16 – به نظر علامه طباطبایی ریشه ادراكات اعتباری و حقیقی در كجاست؟توضیح دهید؟

علامه ریشه ادراكات حقیقی و اعتباری هر دو را به قوه عقل باز می گرداند. همچنین عقل نظری و عقل عملی را دو قوه جداگانه نمی داند كه احكام آنها به كلی از هم جدا است. بلكه به نظر ایشان تقسیم نظری و عملی درباره عقل به اعتبار دو گونه فعالیتی است كه عقل انجام می دهد. عقل فعالیتی در حوزه واقعیت ها و هست ها دارد و فعالیتی نیز در حوزه بایدها و نبایدها . پس مبدأ اداراكات حقیقی و ادراكات اعتباری از هم جدا نیست فقط نحوه و چگونگی حصول این دو نوع ادراك با هم تفاوت دارد.

17 – فلسفه نظری را تعریف نموده و دو قسم از اقسام آنرا نام ببرید.

فلسفه نظری دانشی است كه درباره اشیاء آن چنان كه هستند بحث می كند و فلسفه نظری تقسیماتی دارد كه عبارتند از :
الف) الهیات یا فلسفه علیا
ب) ریاضیات یا فلسفه وسطی
ج) طبیعیات یا فلسفه سفی

18 – توضیح دهید چه زمانی فرهنگ یك ملت دستخوش زوال می گردد؟

زمانی كه ارزش خود را برای آن ملت از دست بدهد و جامعه ارزشهای فكری خود را نادیده گرفته و چشم به ارزشهای بیگانه بدوزد.

  فلسفه اسلامی شبانه 81_82

1- ما بعدالطبیعه را تعریف نموده و بنویسید موضوع آن چیست و از چه امور و مسائلی سخن می گوید؟

2 – زمانی كه فلسفه اسلامی رسماً تأسیس شد، به چه نامی مشهور گردید؟ دلیل شهرت آن به این نام چه بود؟

3 – مغایرت وجود و ماهیت را با ذكر دلیل و مثال توضیح دهید.

4 – برهان فارابی بر امتناع تسلسل علل را با ذكر مثال شرح دهید.

5 – چهار قاعده برهان سینوی را بنویسید.

6 – چرا به فارابی لقب «معلم ثانی» را داده اند؟

7 – ابن سینا طبیعت را چگونه توصیف می كند.

8 – هدف مكتب اشعری چه بود و این مكتب در مقابل چه مكتبی بوجود آمد؟

9 – تعابیر «انور قاهر» «ارباب انواع» «معلوم بالذات» و «علم حصولی» را تعریف كنید.

10 – روش عرفا به كدام روش فلاسفه نزدیك است و راه وصول به حقیقت را در چه می داند؟

11 – سفر من الخلق الی الحق عرفا با كدام مبحث فلسفی ملاصدرا هماهنگ است؟

12 - «جوهر» و «عرض» را با ذكر مثال برای هر كدام تعریف كنید.

13 – مفهوم خدا شناسی را در پرتو اصول حكمت متعالیه تشریح نمایید.

14 – بنظر علامه طباطبایی ریشه ادراكات اعتباری و حقیقی در كجاست؟ توضیح دهید.

15 – فلسفه نظری را تعریف نموده و دو قسم از اقسام آنرا نام ببرید.

16 – مهمترین پیام سنت فلسفی برای جهان امروز چیست؟   فلسفه اسلامی شبانه

1 – تفاوت ما بعدالطبیعه (متافیزیك) و ماوراء الطبیعه(ترانس فیزیك) را بنویسید.
مابعدالطبیعه علم به وجود و احوال آن است یعنی وجود شناسی و علم هستی شناسی است. بنابراین یك دانش است ولی ماوراء الطبیعه كه در لاتین به آن ترانس فیزیك می گویند مرتبه ای از هستی است كه وراء طبیعت و جهان ماده است در واقع ماوراء الطبیعه مرتبه ای از هستی است و ما بعدالطبیعه علم به هستی است در حالت كلی.

2 – خلافت بنی عباس دو واقعه مهم بدنبال داشت آن دو واقعه كدامند؟

دو واقعه 1) راه یافتن ایرانیان به دستگاه خلافت 2) بغداد مركز خلافت اسلامی قرار گرفت

3 – مغایرت وجود و ماهیت را با ذكر دلیل و مثال شرح دهید.

اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود دیگر اثبات وجود برای هیچ ماهیتی نیازمند دلیل نبود تصور هر ماهیتی برای اثبات وجود آن ماهیت كافی بود برای مثال ققنوس بر ما معلوم است و می دانید كه ققنوس مرغی است با منقاری دراز كه دارای سوراخ های متعدد است و هر سوراخ این منقار آوازی خوش برمی آید و اما با وجود اطلاع از همه این توصیفات و روشن بودن ماهیت این مرغ در نزد ما نمی توان مفهوم وجود را عین این ماهیت دانست و بی درنگ تصدیق كرد كه ققنوس هست لذا عینیت مفهوم وجود ماهیت نیز صحیح است.

4 – برهان فارابی بر امتناع تسلسل علل را با ذكر مثال شرح دهید.

در این برهان از اصل تقدم علت بر معلول استفاده شده است این اصل بیان می كند كه علت بر معلول خود تقدم وجود دارد و معلول در مرحله و مرتبه بعد از علت قرار گرفته است یعنی وجود معلول مشروط به وجود علت است و در صورتی كه وجود علت مشروط به وجود معلول نیست. مثال گروه نظامی كه قصد گشودن و حمله به دشمن دارد. اما هیچ یك از افراد پیش قدم و حتی حاضر نیست همقدم با سایرین باشد و پیش قدمی هر كدام منوط به پیش قدم شدن سایرین می دانند.

5 – علت را تعریف كنید.

علت آن چیزی است كه معلول در كیان و هستی خود به آن نیازمند است.

6 - «سیاست» را از نظر فارابی تعریف كنید.

سیاست فعل و تدبیر زعیم مدینه فاضله است بر وفق تعالیم و الهامات روحانی و احكام و نوامیس و قوانینی كه از مبدأ وحی و الهام سرچشمه گرفته است تا نظام خیر و عدل در مدینه تأسیس شود و گسترش یابد و اهل مدینه در این نظام خیر به فضایل و صفات انسانی آراسته گردند و شایستگی سعادت دنیا و آخرت در وضع و حال آنها نمودار گردد مراد فارابی از سیاست با معنای متداول سیاست كه در جهان امروز و در میان ملل جریان دارد فاصله بسیاردارد و سعادت ركن جدایی ناپذیر آن است.

7 – وضعیت علوم تجربی در زمان حاضر چگونه است؟

امروزه شاهد آن هستیم كه علوم تجربی از مبانی حكیمانه فاصله گرفته است و به جهان هستی به عنوان یك واقعیت سراسر مادی می نگرد و گویی از مبادی عالم هستی در غفلت است.

8 – هدف كلام اشاعره چه بود؟

زدودن عناصر ظاهراً غیراسلامی از ساحت اسلام. آنان می پنداشتند كه این عناصر آرام آرام وارد تفكر اسلامی شده به ویژه آنچه میراث یونانیان قلمداد می شد و با آن مخالفت می كردند.

9 – مقصود سهروردی از «انوار قاهر» و «ارباب انواع» و «انوار مدبر» در مراتب هستی چیست؟

انوار قاهر تجلی نورالهی هستند كه سراسر قلمرو هستی را پر كرده اند و هر یك فوق مرتبه دیگری قرار دارد. آنها یك سلسله طولی از فرشتگان را در هستی تشكیل می دهند.
ارباب انواع، سهروردی از طریق قاعده امكان اشرف یك رشته عرضی از انوار را ثابت می كند كه هم رتبه و هم درجه اند و نسبت به یكدیگر جنبه وجود بخشی و علیت ندارند او این طبقه از انوار قاهر را در ارباب انواع نامید.
انوار مدبر، به نظر سهروردی تأثیر اربا انواع در طبیعت به وساطت یك رشته دیگر از فرشتگان كه مرتبه آنها پایین تر از ارباب انواع است و به آنها انوار مدبر می گردند انجم می شود كه آنها متعلق به مرتبه ای از جهان ماوراء الطبیعت عالم مثال یا عالم ملكوت هستند.

10 – سهروردی چه افرادی را حكیم متأله می خواند؟

آنان كه هم در صور برهانی به حد كمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند را سهروردی حكیم متأله می نامد.

11- روش كلام چیست؟

متكلمین همانند فلاسفه مشاور صرفاً بر استدلال عقلی تكیه دارند با این تفاوت كه اصول و مبادی عقلی آنها با اصول و مبادی فلسفه تفاوت دارد. به حسن و قبح عقلی تكیه دارند.

12 – سفر «فی الخلق بالحق» عرفا با كدام مبحث فلسفی ملاصدرا هماهنگ است؟

با مباحث نفس و معاد (سفر چهارم)

13 – خداشناسی را در پرتو حكمت متعالیه ملاصدرا توضیح دهید.

وجود حقیقتی واحد در كل جهان هستی است. ذات الهی برترین و شدیدیترین مرتبه وجود او مطلق است و به هیچ قید و شرطی مقید و محدود نیست. او وجود نامتناهی است ذات حق جامع همه كمالات هستی است و كمالات او نامحدود است همه موجودات آیات و نشانه های وجود نامتناهی حق هستند و همه موجودات در هر درجه ای عین فقر و نیاز هستند و هرگز شدت وجود آنها با ذات حق قابل قیاس نیست. در نتیجه تو گویی نقص وجود آنها پرده ای است كه وجود نامتناهی حق را می پوشاند،

14 – از نظر علامه طباطبایی منشاء ایجاد «حسن و قبح» برای انسان چیست؟

آدمی به اقتضای فطرت انسانی خویش به صفات و افعال اخلاقی گرایش دارد و از صفات و افعال غیرواقعی گریزان است. مثلاً انسان به عدالت گرایش دارد و می پذیرد كه باید انصاف را مراعات كرد. از همین بایدها و نبایدها و اعتبارگری كه ذهن مفاهیم «حسن و قبح» را می سازد.

15 – فلسفه عملی را تعریف كنید.

فلسفه عملی دانش است كه درباره افعال انسان آنچنان كه شایسته است باشد بحث می كند.

16 – دو مورد از ویژگیهای سنت فلسفی را فقط نام ببرید.

تفكر و اخلاق، پیوند سازمانی و وسعت نظر (البته دو مورد كافی است)


   فلسفه اسلامی جبرانی اسفند 81_82

1 – مابعدالطبیعه را تعریف كرده و بنویسید امام سجاد(ع) در پاسخ به سؤالی كه درباره توحید از او شد چه فرمودند؟

2 - «بیت الحكمه» را معرفی نموده و تأثیر آن بر علم و فلسفه اسلامی را بنویسید.

3 – تقسیمات وجود از نظر فلاسفه را با ذكر مثال شرح دهید.

4 – مرز میان فلسفه و سفسطه پذیرفتن كدام اصل است؟توضیح دهید.

5 – علت تامه و علت ناقصه را تعریف كنید.

6 – از سه اصل «علیت» ، «ضرورت علی و معلولی» و «سنخیت» چه نتایجی استخراج می شود.

7 – رابطه میان سیاست و سعادت در فلسفه سیاسی فارابی را بنویسید.

8 – بنظر ابن سینا عالم طبیعت را چه چیزی آفریده است؟

9 – پیام حكمت الهی به علوم و تكنولوژی جدید را بنویسید.

10 – ایرادات غزالی و فخر رازی چه تأثیری بر فلسفه مشاء گذاشت؟و زمینه ساز چه فلسفه ای گردید؟

11 – تعابیر( مشرق اصغر) ، (انوار مدبره)، (معلوم بالعرض) را توضیح دهید.

12 – دو كتاب از كتابهای صرفاً فلسفی كه سهروردی به زبان عربی نوشته را نام ببرید.

13 – مظهر و نماینده كامل روش عرفانی را نام برده و فرق روش عارف و فیلسوف را بنویسید.

14 – نظر ملاصدرا درباره ( عقل و دین) را شرح دهید.

15 – طبق نظریه فقر وجودی جهان چگونه ترسیم می شود؟

16 - از نظر ملاصدرا موجودات جهان به چند دسته تقسیم می شوند؟هر دسته را نام برده و تعریف كنید.

17 – فلسفه نظری چیست؟ و بر چند قسم است؟

18 – بنظر علامه طباطبایی علاوه بر مفاهیم علت و معلول دیگر چه مفاهیمی را از طریق علم حضور بدست می آوریم؟

19 – دو مورد از ویژگیهای سنت فلسفی را فقط نام ببرید.دسته بندی : سوالات امتحانی , آموزشی ,

آخرین مطالب

» دهه فجر مبارک ( یکشنبه 12 بهمن 1393 )
» السلام علیک یا ابا عبداله الحسین(ع) ( دوشنبه 5 آبان 1393 )
» شروع سال جدید تحصیلی به همه همکاران و دانش آموزان تبریک می گوییم ( سه شنبه 1 مهر 1393 )
» ولادت حضرت محمد(ص) ( شنبه 28 دی 1392 )
» والدین هوشیار ( چهارشنبه 15 آبان 1392 )
» السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ( چهارشنبه 15 آبان 1392 )
» معرفی دانش آموزان برتردر آزمون آغازین پایه اول ( چهارشنبه 15 آبان 1392 )
» روز نیكوكاری دبیرستان شهید صدوقی ( چهارشنبه 10 مهر 1392 )
» دحوالارض ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
» تبریك سال تحصیلی93-92 ( دوشنبه 1 مهر 1392 )
» سال نو مبارک ( چهارشنبه 30 اسفند 1391 )
» تاریخ ایران وجهان دوم انسانی قسمت دوم ( شنبه 19 اسفند 1391 )
» تاریخ ایران وجهان دوم انسانی ( شنبه 19 اسفند 1391 )
» کادر شاغل در مدرسه ( چهارشنبه 5 مهر 1391 )
» آغاز سال تحصیلی 92-91 برهمه دانش آموزان وفرهنگیان محترم مبارک باد ( شنبه 1 مهر 1391 )
» مانور زلزله ( یکشنبه 7 آذر 1389 )
» روز معلم ( یکشنبه 12 اردیبهشت 1389 )
» نوروز ( شنبه 29 اسفند 1388 )
» تخم مرغ رنگی ( چهارشنبه 26 اسفند 1388 )
» ولادت حضرت محمد (ص) ( پنجشنبه 13 اسفند 1388 )
» نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی ترم اول ( پنجشنبه 29 بهمن 1388 )
» خواص معجزه آسای هسته انگور ( سه شنبه 27 بهمن 1388 )
» فواید علمی وضو ( چهارشنبه 21 بهمن 1388 )
» روانشناسی شخصیت ( یکشنبه 1 آذر 1388 )
» گل آرایی ( چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388 )
» شمع های دست ساز ( سه شنبه 1 اردیبهشت 1388 )
» چند نمونه زیبا از نقاشی روی دست ( شنبه 22 فروردین 1388 )
» آموزش دکوپاژ ( پنجشنبه 20 فروردین 1388 )
» نمونه ها یی از تکنیک ویترای ( چهارشنبه 19 فروردین 1388 )
» آموزش ویترای ( سه شنبه 18 فروردین 1388 )