تبلیغات
دبیرستان دخترانه شهید صدوقی کرج
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما نسبت به مطلب مورد نظرتان چگونه است

آمار بازید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
اَبر برچسبها
درباره ما

بسیار اندیشیدن در حکمت خرد را بارور میکند .امام صادق (ع)


ایجاد کننده وبلاگ :  • نویسنده :
  • تاریخ : 06:10 ق.ظ - چهارشنبه 14 اسفند 1387
  • نظر : ()

جغرافیا


 

1 – در گذشته های دور جغرافیدان به چه كسی گفته می شد.
جغرافیدان كسی بود كه نام و نشان رودها، كوهها، دریاها، راهها، شهرها ، كشورها و اطلاعاتی مانند آن را می دانست.

2 – ویژگی خاص دانش جغرافیا در مقابل علوم دیگر چیست؟
ویژگی خاص از یك طرف به مطالعه پدیده های مادی و طبیعی و از طرف دیگر پدیده های انسانی و اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد.

3 – عرصه های غیرزیستی شامل چه مواردی هستند؟
عرصه های غیر زیستی لیتوسفر( عرصه سنگها) هیدروسفر (عرصه آبها) و اتمسفر ( عرصه هوا) و عرصه زیستی بیوسفر( عرصه زیست گیاهان، جانوران و انسان) نامیده می شود.

4 – تعریف كلی دانش جغرافیا را بنویسید ؟
جغرافیا علمی است كه به بررسی چگونه پراكندگی پدیده های مكانی در چارچوب روابط متقابل محیط طبیعی و انسانی می پردازد.

5 – جغرافیدان شناسایی یك پدیده مكانی را بر چه اساسی به انجام می رساند.
جغرافیدان شناسایی یك پدیده را بر اساس موقعیت ریاضی، نسبی ، وسعت مرزها ، ناهمواریها، آب و هوا ، آبها، خاكها، گروه های انسانی و فعالیت های اقتصادی و .... به انجام می رساند.

6 – هسته اولیه دانش جغرافیا را چه می نامند؟
هسته اولیه دانش جغرافیا را می توان دانش مكانها و سرزمینها نامید.

7 – وظیفه دانش جغرافیا از دیدگاه استرابو چیست؟
توصیف قسمتهای مختلف جهان مسكون .... تعیین جایگاه سرزمینهای جهان و پرداختن به تفاوتهای موجودمیان آنها.

8 – نابرابریهای مكانی را بررسی كنید.
امروزه بشر با نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی روبروست و به صورت نابرابریهای مكانی تجلی یافته است این گونه نابرابریها ضرورت شناسییی امكانات بالقوه طبیعی و برآوردن نیازهای اولیه و اجتماعی گروههای انسانی را به صورت عقلایی مطرح می سازد.

9 – جغرافیای اقتصادی بر چه مواردی تأكید دارد.
جغرافیای اقتصادی با تأكید بر شناسایی عوامل و نیروهای تولید موثر در تنوع مكانی فعالیتهای اقتصادی بر سطح زمین به بررسی روابط متقابل شرایط اقتصادی و محیطی حاكم بر تولید، توزیع، مصرف كالاها و خدمات می پردازد.

10 – مراحل اصلی یك تحقیق علمی را نام ببرید.
مراحل الف) طرح موضوع و گردآوری اطلاعات اولیه در ارتباط با آن ب) طبقه بندی ، تنظیم و تحلیل اطلاعات گردآوری شده ج) ارائه نتایج یافته های تحقیق

11- بررسی های جغرافیایی چه نتایجی را به همراه دارند؟
بررسی جغرافیایی می تواند تعمیم دقیق نتایج حاصل از تفاوتها و شباهتها، انتخاب ملاكهای صحیح برای تبیین نواحی همگون و تشخیص و تعیین پیوندها و ارتباطهای ناحیه ای را به همراه داشته باشد.

12 – نقشه نشانگرچیست؟
نقشه نشانگر عوارض گوناگون بخشی از سطح زمین به مقیاسی به مراتب كوچكتر از واقعیت است.

13 – مزایای بهره گیری از كامپیوتر در تهیه و ارائه نقشه برای جغرافیدانان را بنویسید.
بهره گیری از كامپیوتر دارای چهار مزیت است ص 77 كتاب

14 – هدف نهایی از ساخت مدل چیست؟
هدف نهایی از ساخت مدل : افزایش درك و فهم از عوامل و روندهای پیچیده دنیای واقعی

15 – دو ویژگی اساسی مدلها را بنویسید.
الف) دو ویژگی با استفاده از اطلاعات در چارچوب مدلها در اصل انتخابی است ب) جنبه های انتخاب شده به هر صورت بر اساس ساختاری یعنی در ارتباط متقابل با یكدیگر مورد بررسی قرار می گیرند و یا ویژگی دیگر ...

16 –دلایل ایجاد شهركهای خوابگاهی را بررسی كنید.
دلایل شهركهای خوابگاهی 1) گرانی زمین و هزینه های خرید ساختمان 2) جلوگیری از رشد ناموزون و بی رویه شهرهای بزرگ 3) كاهش تراكم و تمركز جمعیتی 4) ایجاد تعادل نسبی در پراكنش جمعیت به ویژه جمعیت شهری

17 – نقشه های كاربری زمین چه مواردی را در اختیار ما می گذارد؟
نقشه های كاربری زمین مواردی چون مكانهای مناسب برای ساخت و ساز خانه ها، مكان مناسب برای ایجاد كارخانه ها و تعیین محلهای در معرض زلزله، تعیین محلهای آبگیر...

18 – بهره گیری از امكانات طبیعت تا چه زمانی ممكن است؟
تا زمانی ممكن است كه تعادل و هماهنگی موجود در آن محفوظ بماند.

19 – عوامل عدم تعادل محیطی را نام ببرید و تفاوت نحوه تأثیرگذاری آنها را بنویسید.
عوامل طبیعی و انسانی – تدثیر گذاری متفاوت است عوامل طبیعی به كندی وعوامل انسانی به سرعت و شدت بیشتری به انجام رسیده

20 – حفاظت از محیط زیست یك امر فرهنگی است ، یعنی چه ؟
اعمال مقررات نقش مؤثری می تواند داشته باشد اما تا زمانی كه جامعه نسبت به آن بی تفاوت باشد كمك مؤثری به محیط زیست نخواهد كرد بر همین اساس می گویند حفاظت از محیط زیست به امر فرهنگی است.   جغرافیا شبانه 81_82

1 – در دانش جغرافیا منظور از پدیده های مكانی چیست؟

2 – دخالت انسان در چشم انداز طبیعی به چه صورتهایی ممكن است باشد؟

3 – تعریف كلی دانش جغرافیا را بنویسید؟

4 – جغرافیدان شناسایی یك پدیده مكانی را بر اساس چه چیزهایی به انجام می رساند ؟

5 – نظریات ریتر در مورد دانش جغرافیا را بنویسید.

6 – جغرافیای شهری به چه مسائلی می پردازد؟

7 – چهار مورد از شاخه های جغرافیای طبیعی را نام ببرید؟

8 – مراحل اصلی یك تحقیق علمی را بنویسید؟

9 – علائم نقطه ای و ناحیه ای در نقشه نشانگر چه چیزهایی هستند؟

10 – نقشه كشی را تعریف كنید.

11- دو ویژگی اساسی مدل سازی را بنویسید؟

12 – مشكلات گرایش روز افزون به شهرنشینی و گسترش شهرها را بررسی كنید.

13 – چهار عنصر طبیعی – اقلیمی كه در مطالعات مكانیابی در ایستگاههای هوا شناسی مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند را بنویسید.

14 – دگرگونی دنیای جانوری توسط انسان را توضیح دهید.

15 – عوامل عدم تعادل محیطی را نام برده و نحوه تأثیرگذاری آنها را شرح دهید.   جغرافیا شبانه 81_82 جبرانی اسفند

1- در گذشته های دور جغرافیدان به چه كسی گفته می شد؟

2 – منظور از مكان در جغرافیا چیست؟ توضیح دهید.

3- عناصر تشكیل دهنده یك چشم اندازه جغرافیایی را نام ببرید.

4 – چشم انداز انسانی یا فرهنگی را تعریف كنید.

5 – جغرافیدان شناسایی یك پدیده مكانی را بر چه اساسی به انجام می رساند؟

6 – وظیفه دانش جغرافیا از دیدگاه استرابو چیست؟

7 – بنیان گذاران دانش جغرافیا چه كسانی بودند و چه كردند؟

8 - نابربریهای مكانی را توضیح دهید.

9 – رویكرد جغرافیای عمومی یا سنتی چه بود؟

10 – جغرافیای كاربردی در چه عرصه هایی و با چه هدفی به بررسی می پردازند؟

11 – شیوه های تحلیل جغرافیایی را نام ببرید.

12 – منظور از بررسی میدانی چیست؟

13 – تفاوت اطلاعات موجود در نقشه باعوارض عینی سطح زمین به چه علت است؟

14 – انواع مختلف علائم نقشه را نام برده و یك مورد را شرح دهید.

15 – هدف نهایی از ساخت مدل چیست؟

16 – دو مورد از ویژگیهای اساسی مدلها را بنویسید.

17 – زمینه های مورد توجه در بررسی شرایط و ویژگیهای طبیعی مؤثر در انتخاب محل مناسب شهركهای جدید را بنویسید.

18 – چرا وجود ایستگاههای هوا شناسی محلی برای ساخت شهرهای جدید ضروری است؟

19 – انسان ساكن دو دنیای متفاوت است آن ها را نام ببرید.

20 – دگرگونی هایی كه انسان در سطح خشكی به وجود می آورد را توضیح دهید.   جغرافیا 81_82

1 – واژه جغرافیا از چه كلماتی تشكیل شده است؟
جغرافیا واژه ای مغرب است كه از دو كلمه یونانی ژئو (Geo) به معنای زمین و گرافوس (qraphu) به معنای شناسایی و ترمیم تشكیل شده است.

2 – در شكل گیری و دگرگونی پدیده های جغرافیایی چه عواملی نقش دارند؟
در شكل گیری و دگرگونی پدیده ها گذشته از عامل مكان، عامل زمان نیز مهم و مؤثر است.

3 – دو عرصه اصلی كه پدیده های مكانی در آنها مورد مطالعه قرار می گیرد را نام ببرید.
عرصه های اصلی عبارتند از :
الف) عرصه غیرزیستی (یا عرصه غیرزنده )
ب) عرصه زیستی (یاعرصه زنده)

4 – چشم انداز جغرافیایی را تعریف كنید.
چشم اندازه جغرافیایی عبارت است از بخشی از سطح زمین كه به واسطه در برداشتن شكلهای خاص از ناهمواری، آب و هوا و نیز عرصه های زیستی جانوری، گیاهی و انسانی چهره معینی را عرضه می دارد.

5 – تأثیر متقابل محیط طبیعی و انسانی را توضیح دهید.
همان گونه كه محیط طبیعی و پدیده های آن بر زندگی گردهمایی انسان تأثیر می گذارد. محیط انسانی نیز مجموعه محیط طبیعی را زیر تأثیر خود می گیرد دو محیط طبیعی بر هم اثر می گذارند و با یكدیگر در رابطه متقابل قرار دارند.

6 – وظایف جغرافیای عمومی و ناحیه ای از نظر برنارد وارن چه بود؟
او از یك طرف پدیده های خاص و نحوه شكل گیری و پراكندگی را بر تمامی سطح زمین وظیفه جغرافیای عمومی می دانست و از طرف دیگر بررسی مجموعه پدیده ها و طبقه بندی آنها را در یك مكان معین هدف جغرافیای ناحیه ای به حساب آورد.

7 – مطالعات بزرگ مقیاس د رجغرافیای ناحیه ای را توضیح دهید.
مطالعات بزرگ مقیاس مبتنی بر تقسیم بندی یا طبقه بندی حال و بررسی تطبیقی پدیده های مورد نظر است مثلاً تقسیم بندی یا طبقه بندی اقلیمی جهان كه بر اساس آن ابتدا تمامی سطح كره زمین را به مناطب اقلیمی تقسیم می كردند و سپس به مطالعه ویژگیهای آب و هوایی هر منطقه و تفاوتهای آن با سایر مناطق می پرداختند.

8 – ژلؤمورفولوژی چیست؟
عبارتست از مطالعه شكل ناهمواریهای زمینی، پیدایش، تغییر و تحول اشكال در ارتباط با دینامیك درونی و بیرونی زمین در طول زمان.

9 – شیوه های تحلیل جغرافیایی را بنویسید.
دارای چهار شیوه است
الف) تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای توضیحی به صورت گزارش و تشریح مطالب و نتایج
ب) تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای ریاضی – آماری با بهره گیری از داده های آماری
ج) تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای كارتوگرافیك و ارائه نتایج به صورت نقشه ها و نمودارها
د) تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای تغییر عكسهای زمینی، هوایی و ماهواره ، با تغییر


10 – منظور از بررسی میدان چیست؟
بررسی میدانی : گردآوری اطلاعات محلی، شناسایی ویژگیهای خاص منطقه ای و شناخت روابط متقابل و علت و معلولی میان پدیده ها و روندهای موجود در ناحیه مورد بررسی را شامل می شود.

11 – عناصر ناپایدار ناحیه را تعریف كنید؟
عناصر ناپایدار ناحیه را می توان آن دسته از عوارض و پدیده های موجود بر سطح زمین به شمار آورد كه تابع زمان و تحولات زمانی هستند.

12 – نقشه های موضوعی چگونه هستند؟
نقطه های موضوعی ص 70 كتاب جغرافیا

13 – دو ویژگی اساسی مدل سازی را بنویسید.
دو ویژگی اصلی مدل سازی نخست از نظر ساختار استوار منطقی باشد و دوم نتایج حاصل از آن بتواند توان ما را در پیش بینی وضع آینده پدیده ها یا سیستم مورد بررسی افزایش دهد.

14 – زمینه های مورد توجه در بررسی شرایط و ویژگیهای طبیعی مؤثر در انتخاب محل مناسب شهركهای جدید را بنویسید.
1) بررسی ساختار و حركات زمینی
2) مطالعه سطح زمین و اشكال ناهمواری
3) خصوصیات محلی آب و هوا
4) مطالعه ویژگیهای منابع سطحی و زیرزمینی آب

15 – منظور از طراحی یك شهر یا شهرك جدید چیست؟
طراحی یك شهر عبارتست از : ایجاد و برقراری یك سیستم هماهنگ از اجزاء و عناصر مرتبط در یك محدود معین باتوجه به محدودیتها و قابلیتهای موجود در آن مكان.

16 – زیست بوم به چه معناست ؟
زیست بوم به معنای محیطی است كه گیاهان و جانوران در آن قادر به زندگی، تغذیه و تولید مثل هستند.

17 – چرا دخالت گروههای انسانی در محیط زیست اثرات مختل كننده شدیدتری دارد؟
دخالت گروههای انسانی در محیط معمولاً با استفاده از ابزار و دانش فنی همراه است نه تنها تغیرات وسیعتری را به همراه دارد بلكه بخشی از زندگی و فعالیتهای آن در آمده و به صورت ظاهراً اجتناب ناپذیری ادامه می یابد. گروههای انسانی گاهی ناخواسته موجب اختلال در محیط می شوند.

18 – برای حفاظت از محیط زیست قبل از هر چیز چه باید كرد؟
بسیاری معتقدند برای حفاظت از محیط زیست قبل از هرچیز باید گروههای انسانی را آموزش داد، هدف درك محیط و طبیعت و دوستی با آن است و در تمام سطوح مختلف و گروههای انسانی به انجام می رسد این آموزش باید از سنین كودكی آغاز شود.
 
آخرین مطالب

» دهه فجر مبارک ( یکشنبه 12 بهمن 1393 )
» السلام علیک یا ابا عبداله الحسین(ع) ( دوشنبه 5 آبان 1393 )
» شروع سال جدید تحصیلی به همه همکاران و دانش آموزان تبریک می گوییم ( سه شنبه 1 مهر 1393 )
» ولادت حضرت محمد(ص) ( شنبه 28 دی 1392 )
» والدین هوشیار ( چهارشنبه 15 آبان 1392 )
» السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ( چهارشنبه 15 آبان 1392 )
» معرفی دانش آموزان برتردر آزمون آغازین پایه اول ( چهارشنبه 15 آبان 1392 )
» روز نیكوكاری دبیرستان شهید صدوقی ( چهارشنبه 10 مهر 1392 )
» دحوالارض ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
» تبریك سال تحصیلی93-92 ( دوشنبه 1 مهر 1392 )
» سال نو مبارک ( چهارشنبه 30 اسفند 1391 )
» تاریخ ایران وجهان دوم انسانی قسمت دوم ( شنبه 19 اسفند 1391 )
» تاریخ ایران وجهان دوم انسانی ( شنبه 19 اسفند 1391 )
» کادر شاغل در مدرسه ( چهارشنبه 5 مهر 1391 )
» آغاز سال تحصیلی 92-91 برهمه دانش آموزان وفرهنگیان محترم مبارک باد ( شنبه 1 مهر 1391 )
» مانور زلزله ( یکشنبه 7 آذر 1389 )
» روز معلم ( یکشنبه 12 اردیبهشت 1389 )
» نوروز ( شنبه 29 اسفند 1388 )
» تخم مرغ رنگی ( چهارشنبه 26 اسفند 1388 )
» ولادت حضرت محمد (ص) ( پنجشنبه 13 اسفند 1388 )
» نمونه سوالات امتحانی پیش دانشگاهی ترم اول ( پنجشنبه 29 بهمن 1388 )
» خواص معجزه آسای هسته انگور ( سه شنبه 27 بهمن 1388 )
» فواید علمی وضو ( چهارشنبه 21 بهمن 1388 )
» روانشناسی شخصیت ( یکشنبه 1 آذر 1388 )
» گل آرایی ( چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388 )
» شمع های دست ساز ( سه شنبه 1 اردیبهشت 1388 )
» چند نمونه زیبا از نقاشی روی دست ( شنبه 22 فروردین 1388 )
» آموزش دکوپاژ ( پنجشنبه 20 فروردین 1388 )
» نمونه ها یی از تکنیک ویترای ( چهارشنبه 19 فروردین 1388 )
» آموزش ویترای ( سه شنبه 18 فروردین 1388 )